Jsem vaše advokátka.

Mgr. Klára Gottwaldová, MBA

V advokacii se pohybuji již od roku 2008. Pomohu vám, pokud:
– řešíte pracovněprávní záležitosti,
– hledáte partnera v oblasti práva pro vaše firemní záležitosti,
– se rozvádíte či potřebujete pomoci s péčí o děti,
– převádíte nemovitosti (kupní, darovací smlouvy atd.),
– hledáte lektora zákoníku práce,
Více o těchto i dalších poskytovaných právních službách se dočtete níže.

S čím vám pomohu

PRO FIRMY A ŽIVNOSTNÍKY

Hledáte spolehlivého partnera v oblasti poskytování právních služeb? Neváhejte mne oslovit, spolupracovat můžeme formou jednorázově poskytnuté právní služby (revize smlouvy, vypracování výpovědi z pracovního poměru, sepis obchodních podmínek, výzva k úhradě, GDPR dokumentace apod.) nebo formou dlouhodobé právní podpory za zajímavé a výhodnější ceny.

S firmami rovněž spolupracuji na zakázkových školeních z oblasti zákoníku práce, a to jak formou prezenčních či online školení, ev. formou workshopů (oblíbenými tématy jsou zákoník práce pro vedoucí zaměstnance a dále problémoví zaměstnanci a skončení pracovního poměru).

Kontaktujte mne a vymysleme spolupráci!

PRACOVNĚPRÁVNÍ AGENDA

– dlouhodobá spolupráce se zaměstnavateli (nastavení interní dokumentace, právní konzultace, pracovní smlouvy, dohody, pracovní řád, výtky, ukončení pracovního poměru, zastupování v soudním řízení, při kontrolách z inspektorátu práce apod.),

– revize/kontrola pracovních smluv a dohod,

sepis/revize výpovědi, okamžitého zrušení pracovního poměru, dohody o rozvázání pracovního poměru atd.

pomoc zaměstnancům při neplatném skončení pracovního poměru,

školení zákoníku práce.

PŘEVODY NEMOVITOSTÍ

kupní, darovací a jiné smlouvy,

– konzultace ohledně pořízení s majetkem za života/pro případ smrti,

návrhy na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí,

věcné břemeno dožití a jiné,

ověření podpisů na smlouvách určených katastru nemovitostí.

RODINNÉ PRÁVO

– konzultace při rozvodu manželství,

– kompletní agenda spojená s tzv. nesporným (smluveným) rozvodem – návrh na svěření nezletilých dětí do péče, návrh na rozvod manželství, dohoda o vypořádání společného jmění manželů,

– tzv. sporný (nesmluvený) rozvod,

výživné a péče o děti,

zastupování v řízení před soudem.

DALŠÍ POSKYTOVANÉ PRÁVNÍ SLUŽBY

Nenašli jste výše, co jste hledali? Nevadí, určitě se na mne obraťte a dohodneme se, zda vám mohu ve vaší konkrétní právní záležitosti pomoci. Klienti se na mě mohou spolehnout rovněž při:
zastupování před soudy a Policií ČR,
sepisování smluv,
GDPR dokumentace,
obchodní podmínky pro e-shopy,
vymáhání pohledávek,
– sepis trestního oznámení,
– sepis přihlášky do insolvenčního řízení,
– a další.

Pomohla jsem již mnoha klientům v řešení jejich soukromých záležitostí i řadě firem s řešením jejich interní dokumentace, soudními spory či v dalších záležitostech. A díky mým školením si vedoucí zaměstnanci umí poradit s problémovými podřízenými.

Těším se na spolupráci právě s vámi!

NĚKOLIK SLOV O MNĚ…

– v advokátní praxi se pohybuji již od roku 2008,

– v roce 2009 jsem ukončila studium na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně, 

 v roce 2012 jsem složila advokátní zkoušku,

– od roku 2012 působím jako lektorka zákoníku práce,

– od roku  2013 provozuji vlastní advokátní kancelář,

– právní služby poskytuji i v anglickém jazyce.

AKTUALITY

Nové číslo časopisu Ad rem

Dnes vychází letošní první číslo personálního a mzdového magazínu Ad rem. Rozklikněte příspěvek a stahujte časopis...

Univerzita třetího věku

Už jste slyšeli o Univerzitě třetího věku? (U3V) Podle mě je to skvělá věc pro seniory, kteří se díky U3V učí nové věci, zůstávají tzv. v...

Odkud mne možná ještě znáte

Jsem členkou REDAKČNÍ RADY magazínu pro personalisty.

Od roku 2015 jsem členkou redakční rady magazínu pro personalisty a mzdové účetní Ad rem (K věci). Od roku 2020 jsem šéfredaktorkou tohoto časopisu.

Jsem LEKTORKOU zákoníku práce.

Od roku 2012 se věnuji lektorské činnosti. Přednáším problematiku zákoníku práce a jeho aplikaci v praxi. Pro klienty připravuji také workshopy na míru. Školím online i prezenčně

Spolupracuji s ODBORNÍKY z různých oblastí.

Spolupracuji s pražskou butikovou advokátní kanceláří Mgr. Tomáše Valoucha.

Spolupracuji s různými vzdělávacími společnostmi, především však se společností TSM, spol. s r.o., na jejichž webových stránkách najdete i nabídku mých kurzů.

Kontaktujte mne:

Husova 2, 682 01 Vyškov

ev. č. ČAK: 14561

IČO: 75655675

Řešení spotřebitelských sporů

Subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů vzniklých ze smluv o poskytování právních služeb mezi advokátem a spotřebitelem je Česká advokátní komora (na základě zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele). Veškeré podrobnosti k mimosoudnímu řešení jsou uvedeny na stránkách České advokátní komory www.cak.cz.