Jsem vaše advokátka.

Mgr. Klára Gottwaldová, MBA

V advokacii se pohybuji již od roku 2008. Pomohu vám, pokud:
– řešíte pracovněprávní záležitosti,
– hledáte partnera v oblasti práva pro vaše firemní záležitosti,
– se rozvádíte či potřebujete pomoci s péčí o děti,
– převádíte nemovitosti (kupní, darovací smlouvy atd.),
– hledáte lektora zákoníku práce,
Více o těchto i dalších poskytovaných právních službách se dočtete níže.

S čím vám pomohu

PRO FIRMY A ŽIVNOSTNÍKY

Hledáte spolehlivého partnera v oblasti poskytování právních služeb? Neváhejte mne oslovit, spolupracovat můžeme formou jednorázově poskytnuté právní služby (revize smlouvy, vypracování výpovědi z pracovního poměru, sepis obchodních podmínek, výzva k úhradě, GDPR dokumentace apod.) nebo formou dlouhodobé právní podpory za zajímavé a výhodnější ceny.

S firmami rovněž spolupracuji na zakázkových školeních z oblasti zákoníku práce, a to jak formou prezenčních či online školení, ev. formou workshopů (oblíbenými tématy jsou zákoník práce pro vedoucí zaměstnance a dále problémoví zaměstnanci a skončení pracovního poměru).

Kontaktujte mne a vymysleme spolupráci!

PRACOVNĚPRÁVNÍ AGENDA

– dlouhodobá spolupráce se zaměstnavateli (nastavení interní dokumentace, právní konzultace, pracovní smlouvy, dohody, pracovní řád, výtky, ukončení pracovního poměru, zastupování v soudním řízení, při kontrolách z inspektorátu práce apod.),

– revize/kontrola pracovních smluv a dohod,

sepis/revize výpovědi, okamžitého zrušení pracovního poměru, dohody o rozvázání pracovního poměru atd.

pomoc zaměstnancům při neplatném skončení pracovního poměru,

školení zákoníku práce.

PŘEVODY NEMOVITOSTÍ

kupní, darovací a jiné smlouvy,

– konzultace ohledně pořízení s majetkem za života/pro případ smrti,

návrhy na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí,

věcné břemeno dožití a jiné,

ověření podpisů na smlouvách určených katastru nemovitostí.

RODINNÉ PRÁVO

– konzultace při rozvodu manželství,

– kompletní agenda spojená s tzv. nesporným (smluveným) rozvodem – návrh na svěření nezletilých dětí do péče, návrh na rozvod manželství, dohoda o vypořádání společného jmění manželů,

– tzv. sporný (nesmluvený) rozvod,

výživné a péče o děti,

zastupování v řízení před soudem.

DALŠÍ POSKYTOVANÉ PRÁVNÍ SLUŽBY

Nenašli jste výše, co jste hledali? Nevadí, určitě se na mne obraťte a dohodneme se, zda vám mohu ve vaší konkrétní právní záležitosti pomoci. Klienti se na mě mohou spolehnout rovněž při:
zastupování před soudy a Policií ČR,
sepisování smluv,
GDPR dokumentace,
obchodní podmínky pro e-shopy,
vymáhání pohledávek,
– sepis trestního oznámení,
– sepis přihlášky do insolvenčního řízení,
– a další.

Pomohla jsem již mnoha klientům v řešení jejich soukromých záležitostí i řadě firem s řešením jejich interní dokumentace, soudními spory či v dalších záležitostech. A díky mým školením si vedoucí zaměstnanci umí poradit s problémovými podřízenými.

Těším se na spolupráci právě s vámi!

NĚKOLIK SLOV O MNĚ…

– v advokátní praxi se pohybuji již od roku 2008,

– v roce 2009 jsem ukončila studium na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně, 

 v roce 2012 jsem složila advokátní zkoušku,

– od roku 2012 působím jako lektorka zákoníku práce,

– od roku  2013 provozuji vlastní advokátní kancelář,

– právní služby poskytuji i v anglickém jazyce.

AKTUALITY

Odkud mne možná ještě znáte

Jsem členkou REDAKČNÍ RADY magazínu pro personalisty.

Od roku 2015 jsem členkou redakční rady magazínu pro personalisty a mzdové účetní Ad rem (K věci). Od roku 2020 jsem šéfredaktorkou tohoto časopisu.

Jsem LEKTORKOU zákoníku práce.

Od roku 2012 se věnuji lektorské činnosti. Přednáším problematiku zákoníku práce a jeho aplikaci v praxi. Pro klienty připravuji také workshopy na míru. Školím online i prezenčně

Spolupracuji s ODBORNÍKY z různých oblastí.

Spolupracuji s pražskou butikovou advokátní kanceláří Mgr. Tomáše Valoucha.

Spolupracuji s různými vzdělávacími společnostmi, především však se společností TSM, spol. s r.o., na jejichž webových stránkách najdete i nabídku mých kurzů.

Kontaktujte mne:

Husova 2, 682 01 Vyškov

ev. č. ČAK: 14561

IČO: 75655675

Řešení spotřebitelských sporů

Subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů vzniklých ze smluv o poskytování právních služeb mezi advokátem a spotřebitelem je Česká advokátní komora (na základě zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele). Veškeré podrobnosti k mimosoudnímu řešení jsou uvedeny na stránkách České advokátní komory www.cak.cz.